یکشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

ایجاد زنجیره توانمند عرضه محصولات از مزرعه تا غرف

 

photo 2020-02-12 11-23-58

 

با توجه به ظرفیت بالاي شبکه و امکان عرضه بیشتر محصولات در غرف‌ و برنامه‌ریزي و آینـده محوري در شـبکه، بزودي شاهـد زنجیره توانمنـد عرضه محصولات از مزرعه تـا غرف در راستاي حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان و حذف واسطه‌ها خواهیم بود.

به گزارش کشاورزی آینده جهان(کاج)دکتر حسين شیرزاد درباره میزان عرضه محصولات کشاورزي در غرف اظهار داشت: در برنامه پیشنهادي مصوب سال جاري عرضه مقدار 140 هزار و 220 تن محصولات كشاورزي پیش بینی شده و حجم عملیات نه ماهه به مقـدار 111 هزار و 611 تن صورت پذيرفته است.در این راستا استان کرمان با مقدار عرضه 19 هزار و 973 تن بیشترین و استان مرکزي با 144تن کمترین ميزان عرضه را داشته است.

وي در ادامه گفت: اسـتان‌هاي کرمان، زنجان، خراسان رضوي و بوشهر با عرضه بیش از10هزارتن و در مجموع مقدار 62 هزار و 264 تن (56 درصـد ) و مابقی اسـتان‌ها به مقدار 49 هزار و 346 تن( 44 درصـد ) عرضه محصولات کشـاورزي در غرف را به خود اختصاص داده اند.

وی در خصوص برگزاري و شرکت در نمایشگاه‌ها نیز افزود: از تعداد 172 نمایشگاه پیش بینی شـده باحضور 30 اسـتان ،تاكنون تعداد 166نمایشـگاه ایجاد شده است .

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی:   شرکت در نمایشگاه‌ها اثرات ملموســی در متحـول ســاختن بینش اقتصــادي، تولیــدي و شــناسایی محصولات و برقراري ارتباطـــات با تولیدکننـدگان و یا خریـداران وهمچنین عرضه محصولات تولیدي اسـتانها دارد و از نظر اقتصادي حضور و شـرکت تشـکل‌ها در نمایشگاه‌ها باعث رونق بخشیدن به سطح فعالیت‌ها و سودآوري تشکل‌ها خواهد شد.

وی افزود: در زمینه بهره برداري از غرف دائمی نیز 8 اسـتان: شامل استان قزوین با تعداد 28 غرفه، گیلان 10 غرفه، ایلام غرفه6 ، آذربایجان شـرقی 5 غرفه، کرمـان ۵غرفه، تهران 4 غرفه، فـارس 4 غرفه و سـمنان با 2 غرفه فعاليت داشته اند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در پايان گفت: در خصوص ساماندهی غرف دائمی نیز تعداد 20 اسـتان دراین زمینه فعالیت داشته اند و 178 غرفه دائم در سراسر کشور ساماندهی شده اند، استان‌هاي کردستان با 52 غرفه، خوزستان 21 غرفه ، استان‌هاي سمنان، هرمزگان نیز هرکدام 17 غرفه و گیلان 12 غرفه بیشترین ساماندهی غرف دائمی و 15 استان کمتر از ده مورد سامانـدهی غرف را داشـته انـد./پات

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت