شنبه, ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

مهندس عباس کشاورز با رای قاطع مجلس وزیر شد

 

1-74-768x442

مهندس عباس کشاورز که بلافاصله پس از استعفای مهندس حجتی و قبل از استیضاحی که بطور جدی از سوی مجلس سازماندهی شده بود از سوی رئیس جمهور به سمت سرپرست وزارت جهادکشاورزی منصوب شده بود بالاخره پس از دوماه به مجلس معرفی شد و با اخذ     رای موافق و     رای مخالف و تعداد     ممتنع به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.

مهندس کشاورز از همان ابتدای قبول این سمت با جدیت و تسلط چشمگیری در جایگاه سرپرستی همانند یک وزیر عمل کرد و در انجام اصلاحات تردیدی بخود راه نداد و چند روز بعد از دریافت حکم سرپرستی مصاحبه ای گسترده با تمام خبرنگاران بخش کشاورزی رسانه ها و خبرگزاریها و مدیران و سردبیران نشریات تخصصی برگزارکرد و به تمامی سوالات پاسخ داد.

گرچه از همان ابتدا از خبرنگاران تقاضا کرد که به گذشته نروند و از آنچه که در دوره وزارت مهندس حجتی گذشته است سخن نگویند و پرسشی طرح نکنند ؛ این احترام زیرکانه و هوشمندانه به مهندس حجتی آشکار ساخت مهندس عباس کشاورز خود حرفهایی برای گفتن دارد و در عین حال به گذشتگان و تلاشهای انجام شده توسط تیم حجتی که خود یکی از اعضای موثرش بود و احترام می گذارد و براش ارزش قائل است.

مهندس کشاورز تلویحا" باذکر مثالی از هنگامی که مسئولیت موسسه تحقیقات ، ترویج و آموزش را به عهده داشته و اینکه 3 ماه قبل از اینکه در آن سمت قرارگیرد حکم ریاست موسسه را که توسط حجتی دولت اصلاحات صادر شده بود در جیب داشته و رونکرده است و همانند مدیری ساده به موسسه رفت و آمد می کرد و پس از 3 ماه، در همان ایام روزی یه معاون موسسه می گوید جلسه ای بگذارید تا سیاستهایم را اعلام کنم . تعجب این معاون فقط زمانی کاهش می یابد که کشاورز حکم مهندس حجتی را به ایشان نشان می دهد؛ همین موضوع نشانه ای از این مطلب است که ایشان موافقت معرفی خود به مجلس را از سوی دکتر روحانی در جیب دارد.

گذشته از این اشاره زیرکانه ، نوع عملکرد مهندس کشاورز از روز اول سرپرستی آشکار ساخت ایشان برای سه ماه سرپرستی موقت نیامده است و بیش از یک وزیر با قاطعیت با تشکلها ، انجمن ها و نمایندگان مجلس جلسه گذاشت و دست به اصلاحات زد؛ مسلما" کسی که برای سه ماه آمده باشد و موقت باشد در مورد پارادایم جدید کشاورزی کشور و سیاست های کلی آن در جلسات و یا در مصاحبه های خبری و غیر آن مصرانه سخن نگوید!

این همه نشان داد کشاورز آمده است که بماند و ساختار جدیدی از کشاورزی با ایده های نو و با سمت گیری به سوی اعطای اختیارات بیشتر به بخش خصوصی به سمت سیاست بازارمحوری و کشاورزی قراردادی و تقاضامحور در عرصه کشاورزی را از خود به یادگار بگذارد.

 

شرح مختصری از عملکرد و زندگی نامه کاری مهندس عباس کشاورز به شرح ذیل است:

 

 

۱ . سروسامان دادن به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تعیین و ارتقاء اولویتهای تحقیقاتی در تمامیشاخه های کشاورزی

۲ . جذب نیروهای مستعد از تمام تخصص ها از طریق ایجاد انگیزه با بورسیه نمودن دانشجویان شاغل به تحصیل طیمراحل گزینش علمی.

۳ . توانمند نمودن تمامی مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور از نظر علمی با استفاده از کارشناسان پس از فراغت ازتحصیل.

4 . توسعه و تجهیز و نوسازی فضاهای اداری و آزمایشگاهی مراکز تحقیقات متناسب باجایگاه این موسسات وماموریت های محوله کوتاه و بلند مدت برای سالهای آینده تحقیقات کشاورزی کشور.

۵. ایجاد ارتباط با مراکز بین المللی مانند سیمت ایکاردا و ...... و تقویت بنیه علمی تحقیات کشور و فراهم نمودن امکاندسترسی به ژرم پلاسم سرنوشت ساز و گران بها

۶ . اعزام کارشناسان به خارج از کشور برای گذراندن تحصیلات تکمیلی در معتبر ترین مراکز تحقیقا تی و دانشگاه هایبین المللی دنیا با هدف اعتلای توان علمی و فرا گیری کار تحقیقاتی

۷ . انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با استفاده از حضور دانشمندان بزرگ جهان درداخل کشور به منظور آموزشمحققان وانتقال دانش و تجربه به آنان

۸ -ایجاد انگیزه در نیرو های متخصص بوسیله مدیریت علمی و صادقانه و صمیمی وارج نهادن به تلاش محققان

۹. رصد کلیه فعالیتهای تحقیقاتی در سراسر کشور برای هدایت وتشویق زحمات محققان بوسیله تشکیل هیئت های نظارتوارزشیابی

۱۰ . ایجاد وگسترش موسسه های تحقیقات تک محصولی:

بعنوان مثال تشکیل و تقویت موسسه تحق یقات کشاورزی دیم در مراغه ومعاونت دیم در کرمانشاه با توسعه ساختمانهای اداری و آزمایشگاهی شایسته همراه بااعطای فرصت های مطالعاتی به نیروهای علمی ؛ اضافه می نماید تامینبخشی از غذای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور مرهون تشکیل موسسه دیم و معرفی ارقام متنوع و پر محصول کشاورزیاز غلات و حبوبات دانه های روغنی با منشاء سیاستهای کاری و برنامه ریزی این چهره علمی و دانشمند( عباسکشاورز )است.

۱۱ . ایجاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با یک اطاق و کمتر از انگشتان دست کارشناس در ستاد سازمانو پس از آن طراحی و ساخت ساختمان اداری زیبا در کرج برای موسسه و سپس گسترش آن را در کشور به وضوح دیدهمیشود

موسسه فنی و مهندسی کشاورزی نیز پا بپای موسسات دیم و موسسه اصلاح بذر در افزایش عملکرد محصول و داشتنکشاورزی پایدار موثر بوده است.

۱۲ . ایجاد موسسه ثبت و کنترل و گواهی بذر و سامان بخشیدن به تولید و تکثیر ارقام جدید و قراردادن انها در اختیارکشاورزان.

۱۳. معرفی و تنوع ارقام آبی و افزایش عملکرد از ۲ تن در آبی به بالغ بر ۱۲ تن همگی نتیجه زیر ساختهایی استکه ایشان پایه گذار و مدیر آنها بوده اند.

۱۴ .ایجاد و تقویت شرکتهای تولید و فرآوری بذر در سطح کل کشورکه با مساعی ایشان و تشویق و ترغیب شرکتهای تولید کننده بذر امروزه هیچ کشاورزی بذر خود مصرفی استفاده نمیکندو همه کشاورزان برای تمام محصولات تحت کشت از بذور اصلاح شده و پر محصول استفاده میکنند.

۱۵ . مهندس عباس کشاورز از اقدامات دیگر کشورها نیز غافل نبوده و با انتقال دانش تکنولوژی بی خاکورزی و به بیاندیگر کشاورزی حفاظتی موجبات حفظ و حراست از آب و خاک و در کنار آن افزایش تولید را به ارمغان آوردند

۱۶ . برای اجرای هرچه دقیق کشاورزی حفاظتی در کشور مهند س عباس کشاورز با اقدامی هوشمندانه اکیپی از سازندگانادوات کشاورزی، کشاورزان ، محققین برجسته و مسئولین اجرائی در سطح کشور و وزارت را برای مشاهده تکنولوژیو یادگرفتن آن و انتقال دانش به کشور به کشورهای استرالیا هند و ترکیه اعزام میکند.

۱۷ . در همین راستا سازندگان ادوات را سرو سامان داده و آنها را با روش خاص خود از مرحله تولید تا مزرعه باقراردادن محققین برجسته در کنار آنان وادار به بهینه سازی و تولید ادوات کشاورزی حفاظتی میکند و ازخروج مبالغزیادی ارز برای واردات این ادوات جلوگیری میکند.

۱۸ . با اجرای کشاورزی حفاظتی نه تنها هزینه ها را کاهش میدهد بلکه موجب حفظ آب و خاک نیز میگردد و در کنارتولید پایدار و افزونتر از آلودگی هوا با کاهش شخم و کاهش مصرف سوخت می کاهد.

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت